Forscher
Administratieve fraude

Administratieve fraude

Administratieve fraude

Fraude kent vele verschijningsvormen. Van het eenvoudigweg meenemen van een balpen van kantoor tot het moedwillig oversluizen van geld naar privé rekeningen.

Fraude is een vorm van bedrog waarbij zaken anders worden voorgesteld dan dat ze zijn, zowel op papier als digitaal.

Kenmerkende elementen die aanwezig moeten zijn om van fraude te spreken zijn:

  • het gaat om opzettelijk handelen
  • er wordt een misleidende voorstelling van zaken gegeven
  • er is het oogmerk economisch voordeel te behalen
  • er is een benadeelde
  • er is sprake van onrechtmatig of onwettig handelen

En de benadeelde heeft natuurlijk recht op compensatie. Daarvoor is het vergaren van bewijs een belangrijk gegeven. Forscher kan voor u een dossier samenstellen met alle bewijzen en verklaringen. Tevens bevat dit dossier altijd adviezen wat met de situatie te doen om herhaling te voorkomen.
Met dat bewijs heeft u als benadeelde de keuze. U gebruikt het dossier wat Forscher voor u aanmaakt voor intern gebruik. U confronteert de fraudeur en neemt overeenkomstige maatregelen.
Of u kiest voor een strafrechtelijke route waarbij u het dossier van Forscher als bewijsmateriaal gebruikt. Ook hierin zal Forscher u verder adviseren.

Fraude op de werkvloer vindt meer plaats dan u denkt, een onderzoek heeft niet allen tot doel om een fraudeur op te sporen maar ook zeker een signaalfunctie in uw bedrijf.

We komen graag eens in gesprek indien zich binnen uw organisatie zich dit voordoet.