Forscher
Mediation

Mediation

Mediation iets voor mij / ons?

Mediation is een samenspel van 2 partijen die onder begeleiding van een mediator een overeenkomst aangaan in een onderling dispuut.

De mediator is een onafhankelijke bemiddelaar. Hij is een specialist in de begeleiding van onderhandelingen. Hij gaat samen met u en de andere partij op zoek naar een oplossing voor een probleem. Een mediator oordeelt niet, maar hij helpt u om een oplossing te vinden. Vindt uw mediation in Terneuzen.

Wat is dan de meerwaarde van een mediator?

Bij veel conflicten wordt snel naar de diensten van een advocaat verwezen. Dit is dikwijls ook het juiste pad. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg zaken waarbij het conflict vraagt om een oplossing die niet door een rechter wordt afgedwongen. Daar waar een jurist of advocaat dus vaak de belangen van één persoon vertegenwoordigen kijkt een mediator naar beide belangen. Een mediator gaat met beide partijen het gesprek aan en probeert samen tot afspraken te komen. Wat daarnaast ook nog een bijzonder motief kan zijn is dat een mediator eenvoudigweg veel goedkoper is.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de voordelen van mediation:

                               Mediator                                                           Advocaten
Uitkomst  Beslissen jullie zelf (win-win)   De rechter beslist
Relatie                                    Gericht op verbetering  Resulteert vaak in verwijdering
Kosten Lagere kosten Dubbele kosten en ook vaak hogere tarieven
SnelheidBepalen partijen grotendeels zelf  Juridische procedure duurt veel langer
Nakomen van afsprakenJuridisch identiek, maar in praktijk beter door goede onderlinge verstandhoudingJuridisch identiek, maar in de praktijk vaak slechter

         

Mediator bij scheiding – Mediator bij uit elkaar gaan.

De mediator kan samen met u en uw (ex-)partner de problemen bespreken en meningsverschillen uit de wereld helpen. Hierdoor kan het contact na de mediation behouden blijven. U bepaalt zelf, met uw (ex-)partner, wat u afspreekt. Mediation is maatwerk en gericht op wat er in uw situatie tot goede afspraken leidt.

Bij een echtscheiding (of andere verbreking van een relatie) komt veel kijken. Niet alleen emoties, maar ook de vraag hoe jullie toekomst er uit gaat zien. Hoe willen jullie die gaan regelen? Waar kunnen beiden gaan wonen? Wat regelen jullie voor de kinderen? Wat gebeurt er met een eventuele onderneming?

Ook voor degenen die samenwonen of geen samenlevingscontract hebben, is familiemediation een goede manier om een scheiding te regelen, omdat er vaak gezamenlijke verplichtingen zijn. Denk aan jullie woning of wellicht hebben jullie samen kinderen of een bedrijf.

Forscher Mediation kantoor houdende in Terneuzen zorgt samen met u voor een verantwoorde wijze van scheiden. Snel en voor een gunstig tarief. Meer info? Bel of app ons even.

Zakelijke mediation en arbeidsconflicten.

Door een geschil met je bank kan de financiering stopgezet worden. Een conflict met een van je medewerkers kan de sfeer op de werkvloer negatief beïnvloeden en een geschil met een leverancier kan enorme impact hebben op jouw bedrijf.

Zeker bij zakelijke conflicten werpt mediation vaak nieuw licht op de zaak. Het is de meest effectieve weg naar een duurzame oplossing waar beide partijen achter kunnen staan. 

Zakelijke mediation is er voor arbeidsconflicten of geschillen tussen:

  • Werkgever en werknemer;
  • Ondernemingen (klanten en leveranciers);
  • Banken of notarissen en andere (financiële) instellingen;
  • Maatschap leden, vennoten, directeur-groot(aandeelhouders).

Gaan we uw conflict oplossen?

Een leven zonder ruzies, conflicten, onenigheid is een utopie. Maar maak het niet groter dan nodig. Los het op!! En is uw conflict geschikt voor mediation dan zijn we u graag behulpzaam. We luisteren graag naar u en daarom is het eerste consult zonder kosten.

U bereikt ons eenvoudig via tel. 06 353 17 950 of per mail info@forscher.nl Los het samen op!