Forscher
Familie & kinderen

Familie & kinderen

Familie & kinderen

Uw dierbaarste bezit. Uw gezin en uw familie. U heeft niet altijd overzicht en kunt niet op elk moment uw aandacht verdelen over alle leden van uw familie.

Uw ouders, die hun leven lang u hebben bijgestaan komen in een kwetsbare leeftijd. Wordt er altijd nog goed voor ze gezorgd, zijn ze in veilige handen, ook als u niet in de buurt bent………………?

Uw kinderen zijn uw harte wens, maken ze in hun vrije tijd toch wel de juiste keuzes……en vrienden?

En zo zijn er voldoende scenario’s te bedenken die direct uw familie aangaan. Forscher zal in alle discretie opereren en in een dossier verslag doen van haar bevindingen. Tevens kunnen we vervolgstappen adviseren welke rekening houden met de familierelatie.