Forscher
No-cure / No pay

No-cure / No pay

No-cure / No pay

Deze wijze van behandelen van een vordering heeft wel duidelijke grenzen.

No cure / No pay geldt enkel voor business to business incasso. En is daarom alleen bedoeld voor de incasso van:

Leningen – Facturen – Huurpenningen

No cure / No pay geldt niet voor incasso van vorderingen welke duidelijk maatwerk vereisen of welke inhoudelijk worden betwist. Ook dient uw vordering hoger te zijn dan € 1.000 en niet ouder dan 12 maanden. Particuliere of buitenlandse debiteuren worden ook niet gehonoreerd.

Eis is dat uw dossier volledig en digitaal wordt aangeleverd. Bij aanlevering vóór 15 uur volgt dezelfde dag de eerste actie naar de debiteur.