Forscher
Over ons

Over ons

Over ons

U zoekt feiten……

‘gebeurtenis of omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat: in feite feitelijk; achter de feiten aan lopen (a) maatregelen nemen, meningen verkondigen die achterhaald zijn; (b) (sport) een achterstand hebben’

Forscher levert feiten.

Betaal ik teveel alimentatie? Wie steelt uit mijn magazijn? Is ziek zijn ook ziek zijn? Luistert iemand mee? Mag ik mijn personeel controleren? Woon ik veilig? Kan ik die sollicitant geloven?………………..

Vragen waarbij u graag feiten wil zien. Forscher levert deze. En dat doen we voor u als ondernemer of particulier.

Forscher is een door het Ministerie van Justitie en Veiligheid geaccrediteerd bureau. Om legitiem recherchewerkzaamheden uit te mogen voeren is een vergunning nodig van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Aan elke vergunning is een uniek POB nummer gekoppeld. POB is de afkorting voor Particulier Onderzoeksbureau. Zonder een vergunning is het in Nederland niet toegestaan om recherchewerkzaamheden te verrichten en zijn rapportages niet rechtsgeldig. Het POB nummer geeft daardoor een controlemogelijkheid voor de rechtsgeldigheid van een vergunning. Forscher heeft POB nummer 7474.

Particuliere onderzoekers dienen zich voor wat betreft het gebruik van onderzoeksmethoden en -middelen te houden aan de Privacy gedragscode sector particuliere onderzoeksbureaus van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Het handelen van particuliere onderzoeksbureaus moet verder in overeenstemming zijn met hetgeen in het maatschappelijk verkeer van een particulier onderzoeksbureau mag worden verwacht. Naast deze specifieke voor particuliere onderzoeksbureaus geldende norm gelden ook de algemeen geldende normen van zorgvuldig (maatschappelijk) handelen of nalaten zoals die zijn vastgelegd in artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit en het zelfstandig bestuursorgaan dat in Nederland bij wet als toezichthouder is aangesteld voor het toezicht op het verwerken van persoonsgegevens. De organisatie houdt zich dus bezig met privacy. De afdeling Korpscheftaken van de politie doet achtergrondonderzoek naar de eigenaar van het recherchebureau alvorens de recherchepas af te geven en controleert periodiek -en onaangekondigd- op de naleving van wet- en regelgeving.

Forscher is aangesloten bij de BPOB (Branchevereniging Particuliere Onderzoeksbureaus) waarbinnen we continue werken aan kennisverbetering en het uitwisselen van ervaringen uit de branche.

Forscher werkt bij nieuwe relaties altijd met een intake gesprek. Hierin krijgt u, geheel vrijblijvend, advies over hetgeen u onderzocht wilt hebben. Wij beoordelen dan uw verzoek op o.a. juridische consequenties en kijken of wij het juiste bureau zijn voor uw specifieke opdracht. Daarna volgt een onderzoeksvoorstel en een offerte. U beslist daarna of u met ons verder wil gaan.

Naar aanleiding van uw opdracht worden journaalverslagen gemaakt (opdracht met kleine inzet) of volledig gewaarmerkte rapporten indien deze uitkomsten aangewend worden voor een juridische procedure. We werken in ons onderzoek vanzelfsprekend nauw samen met u of met uw advocaat.

Uw gegevens en de uitkomst van ons onderzoek zijn in vertrouwde handen. Naast een gesloten data systeem voor de bewerking en opslag van alle teksten, beelden, scans’, video’s etc. zorgen we bij aanvang van de opdracht voor een NDA (Non Disclosure Agreement) welke door ons ondertekend wordt. Alleen de opdrachtgever heeft uiteindelijk na afsluiting toegang tot de rapportage, hij bepaalt dan ook wat hiermee gedaan wordt. Onderdeel van de rapportage is ook een juridisch advies over de uitkomst, indien u echter een juridisch vervolg kiest adviseren wij u altijd hiervoor een advocaat naar keuze te nemen.

U vindt bij Forscher een persoonlijke benadering en een vertrouwensvolle aanpak waarbij uw belang absoluut de prioriteit heeft. Ben zeker. Bel Forscher!