Forscher
DNA onderzoek

DNA onderzoek

DNA onderzoek

“desoxyribo nucleic acid” ( desoxyribonucleïnezuur ) is voluit de naam voor DNA, een hoogmoleculaire verbinding als basis van de genen en chromosomen.

Uiteindelijk kan een DNA profiel uitsluitsel geven over een veelheid aan vragen. Meestal liggen die aan de basis van een erfelijke vraag. Er zijn echter meerdere soorten onderzoek waarbij DNA profielen worden ingezet.

Deze zijn o.a. diagnostisch of voorspellend DNA onderzoek, een verwantschap DNA onderzoek, en forensisch DNA onderzoek, daarnaast zijn er natuurlijk nog diverse onderzoeken welke zich op medisch specifieke DNA zaken richten.

Forscher kan zorgdragen voor een contra expertise bij bv strafrechtdossiers waarbij DNA een belangrijke rol speelt. Tevens kunnen we daarmee een onafhankelijk onderzoek instellen naar de technische bewijsvoering in een strafzaak.