Forscher
Parentale ontvoering

Parentale ontvoering

Parentale ontvoering

Wanneer ouders in een conflict terechtkomen, heeft dit onvermijdelijk ook een impact op hun kinderen. Deze impact hoeft geenszins verontrustend te zijn, gezien conflicten nu eenmaal behoren tot het dagelijkse leven en nodig zijn voor het aanleren van constructieve manieren van conflicthantering. In bepaalde gevallen kan het ouderlijk conflict echter zodanige proporties aannemen, dat het belang van het kind sterk onder druk komt te staan. De specifieke casus van parentale ontvoering, waarbij een van beide ouders het kind onrechtmatig meeneemt naar, of achterhoudt in, het buitenland, is een voorbeeld van een dergelijke situatie.


Op het ogenblik dat het belang van het kind totaal ondergraven dreigt te worden, is het belangrijk dat de bevoegde overheden ingrijpen. Het gegeven dat ouders de primaire opvoedingsverantwoordelijken zijn voor de kinderen mag geen vrijgeleide zijn voor het nalaten in te grijpen wanneer het strikt noodzakelijk is voor het waarborgen van het welzijn van de betrokken kinderen. De overheid dient dan haar verantwoordelijkheid als belangenbehartiger op te nemen.

Daarvoor is het van het grootste belang dat bekend is waar het kind zich bevindt. Is dit in het buitenland of slechts enkele straten verder. In Europa is volgens ChildFocus een onrustwekkende stijging waarneembaar van 10% van de parentale ontvoeringen.

Wanneer het kind wordt ontvoerd, is vaak een eindpunt bereikt van een conflictcontinuüm, dat start bij een hanteerbaar conflict, ontspoort over een vechtscheiding en uiteindelijk uitmondt in een daadwerkelijke ontvoering.. Actief rechercheren gebeurd door de politie over het algemeen pas op een later tijdstip. Forscher kan vanaf de melding onmiddellijk actief rechercheren naar de vermiste personen. Dit altijd met medeweten/werking van de politie.

Ben u er van bewust dat de tijd in deze zaken altijd in ons nadeel werkt. Ben zeker. Bel Forscher!