Forscher
Aanpassing convenant

Aanpassing convenant

Aanpassing convenant

Bij uw scheiding heeft de rechter een scheidingsconvenant (overeenkomst) bekrachtigd. Dit convenant heeft u samen met uw advocaat/mediator en uw echtgenoot ondertekend. Een convenant is niet eenvoudig aan te passen. Dit kan eigenlijk alleen maar door een wijzigingsovereenkomst of tussenkomst van een rechter.

Een rechter kan echter bepalen dat een eerder gesloten convenant door gewijzigde omstandigheden NIET meer van toepassing kan zijn. (zelfs met terugwerkende kracht)

Een vernietiging van het convenant of zelfs een nihil stelling zijn mogelijk indien wordt bewezen door de eiser dat er duidelijk sprake is van bedrog, dwaling of misbruik van de omstandigheden.

Volgens artikel 1:160 van het Burgerlijk Wetboek vervalt de verplichting tot het betalen van partneralimentatie wanneer er sprake is van:

  • Een affectieve relatie
  • Een relatie die van duurzame aard is
  • Een relatie waarbij de gescheiden echtgenoot en de andere persoon elkaar wederzijds verzorgen
  • Een relatie waarbij de personen met elkaar samenwonen
  • Een relatie waarbij de personen een gemeenschappelijke huishouding voeren

Deze wijziging/vernietiging van het convenant gebeurd natuurlijk door, en in overleg met uw advocaat en de gang naar de rechter. Maar u zoekt natuurlijk onomstotelijk bewijs welke standhoudt in de gerechtelijke procedure die hier op volgt. Uw advocaat zal hierom vragen en Forscher zal dit leveren.

Indien dit bewijs wordt geleverd zal de rechter dit beoordelen en indien de eis wordt toegewezen zal ook de reeds betaalde alimentatie (of gedeelte daarvan) moeten worden terugbetaald. De kosten voor de inzet van Forscher zijn eventueel ook nog in te brengen.

U hebt argwaan of weet het bijna zeker, zorg dan voor een goed sluitend dossier en maak gebruik van uw recht!

Ben zeker. Bel Forscher!